GEGURITAN=PUISI JAWA

Table of Contents

GEGURITAN=PUISI JAWA

GEGURITAN=PUISI JAWA

Nagari Indonesia

Wit-wit kang tinandur,

Ijo royo-royo lan subur.

Gawe ayeming ati pinggat,

Nglam-lami rasa.

Gunung-gunung gedhe, dhuwur mencit.

Narmada lan samodra,

Kang samsaya jejer-jejer.

Dadi endahing nagari

Nagari Indonesia

            Cahya pratangga kang kaucur,

            Dadi pangubah adheming lathi.

Angin kencar-kencar kang sumilir,

Panjebar sesaking rasa.

Sasangka ing wayah bengi,

Tansah teka maring bumi,

Padhang jimbrang pangibur mata.

Kartika kang tumeka,

Nambah endahing nagari kita.

Kabeh iku kanugrahing Gusti,

Kang wajib den syukuri.

Gugur gunung mbangun praja,

Kudu tinandur ing lathi.

Marang kita kita lan negri,

Nagari Indonesia.

Baca Juga :